WERKPLEKADVIES

Massagepraktijk Trivalent verzorgt in combinatie met de diverse stoelmassages een advies over de werkplekken in uw bedrijf. Indien de geconstateerde klachten verband houden met de houding en werkplek kan Trivalent u hierbij adviseren.

  • Werkplekadvies richt zich op individuele medewerkers of specifieke afdelingen/functies.
  • Als basis is het werkplekadvies eenmalig.
  • U krijgt ter plaatse mondelinge adviezen en korte begeleiding.
  • Alle fysiek belastende factoren worden beoordeeld aan de hand van het 5-W-model: werkplek,   werkwijze, werktaken, werktijden, werkdruk.
  • De nadruk ligt op de fysieke ergonomie en de werkhoudingen maar gedragsmatige aspecten   worden zeker ook meegenomen.
  • Er kan een rapportage worden gemaakt van de bevindingen en een advies uitgebracht voor optimalisatie van de werkplek en het werkgedrag.
  • Waar nodig wordt de leidinggevende betrokken in het proces van onderzoek en begeleiding en vindt verdere begeleiding op de werkplek plaats.

Resultaat:

  • Medewerkers krijgen inzicht in belastingen en wijze van gezond lichaamsgebruik.
  • Zij zijn bereid om de gezonde werktechnieken toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Hiermee worden fysieke klachten verminderd of zelfs voorkomen.

Ervaring leert dat een deskundige stoelmassage in combinatie met het  werkplekadvies daadwerkelijk bijdraagt aan het welzijn van uw medewerkers en uw bedrijf.
Overtuig uzelf en vraag een demonstratie aan.